مجتمع چاپ صنعت پنجم

از جدیدترین نوع مارک های صنایع چوبی و مبلمان ، که در دو نوع قابل تولید می باشد ؛ نوع اول به روش چاپ بوده و پس از عملیات چاپ با چسب مخصوص اسفنجی ، چسب دار می شوند که در تمامی سطوح غیر از پارچه به راحتی قابل نصب می باشند . نوع دوم از آلیاژهای فلزی تزریق می گردد که دارای اصالت و استحکام بسیار بالایی می باشد و به دلیل داشتن خار در پشت مارک ها می توان روی تمامی سطوح چوبی نصب کرد . استفاده از این نوع مارک ها راه های سوء استفاده از نام تجاری شما را از بین برده و سطح عنوان تجاری شما را ارتقا می دهد .

مارک های صنایع چوبی