مجتمع چاپ صنعت پنجم

مارک های کریستالی جزء رایج ترین و متداول ترین مارک ها محسوب می گردند که به دلیل خود چسب بودن در زمان اندک و بسیار راحت قابل استفاده می باشند . این نوع مارک ها به دلیل شفافیت ، درخشندگی ، انعطاف پذیری ، پایداری و نیز مقاومت آنها در برابر اسیدها ، حلال ها و شوینده ها مورد مصرف بسیار وسیعی در بیشتر صنایع و تولیدی ها و تزئینات دارد .  استفاده از طرح های گرافیکی و قابلیت تولید در شکل های مختلف از دیگر خصوصیات بارز این مارک ها می باشد .