پلاک های شناسایی در واقع شناسنامه یک محل ، یک دکل برقی، یک اصله درخت یا یک دستگاه محسوب می گردد . از این نوع پلاک ها در شهرداری ها ، دهیاری ها ، اداره پست ، اداره برق و ماشین آلات استفاده می گردد . در این نوع پلاک ها اکثراً از فلزات آلومینیوم و گالوانیزه استفاده می شود . امکان چاپ چندرنگ و ورق با ضخامت های مختلف مقدور می باشد . طول عمر زیاد این نوع پلاک ها از ویژگی های بارز این محصول می باشد ، لذا بدین منظور پس از عملیات چاپ از یک لایه پوشش لاک کوره ای استفاده شده و در دمای 250 درجه پخته می شود . همچنین امکان درج شماره پیاپی به صورت چاپی و برجسته وجود دارد .